Elastyczne podejście do potrzeb różnych stron

Pragmatycznie i indywidualnie reprezentuję zarówno pracowników, pracodawców jak i rady zakładowe. Moje długoletnie doświadczenie zawodowe pozwoliło mi dokładnie poznać potrzeby i punkt widzenia wszystkich stron podlegających prawu pracy. Działam według dewizy, że każdy ma prawo do najlepszej obrony!

Elastyczne podejście do potrzeb różnych stron

Pragmatycznie i indywidualnie reprezentuję zarówno pracowników, pracodawców jak i rady zakładowe. Moje długoletnie doświadczenie zawodowe pozwoliło mi dokładnie poznać potrzeby i punkt widzenia wszystkich stron podlegających prawu pracy. Działam według dewizy, że każdy ma prawo do najlepszej obrony!

Pracownik

Prawie w każdym zakładzie pracy dochodzi do mniejszych lub większych konfliktów, pracownicy i pracodawcy mają bowiem często różne poglądy dotyczące praw oraz obowiązków przypadających drugiej stronie. Dla pracowników częstymi punktami spornymi są przeniesienia, polecenia służbowe, dodatkowe świadczenia pieniężne, termin urlopu, wypłata wynagrodzenia i mobbing. Ale największym tematem spornym jest rozwiązanie stosunku pracy, w szczególności w trybie natychmiastowym. Pracownik zawsze się czuje niesprawiedliwie potraktowany. Nagła utrata pracy wiąże się również z finansową destabilizacją życiową, zatem taki spór prawny często toczy się o wszystko.

Jako specjalista prawa pracy pokazuję klientom, że nie powinni zgadzać się z otrzymanym wypowiedzeniem i walczyć o swoje prawa. Przecież pracodawcy zawsze korzystają z pomocy prawników – dlaczego nie miałby tego uczynić pracownik? Konieczna jest równość broni, czyli wsparcie eksperta, który dzięki sprytnej taktyce uprawomocni Państwa roszczenia. We wszystkich zagadnieniach podlegających prawu pracy, będę Państwa kompetentnie reprezentować, a spory rozstrzygać na Państwa korzyść. To się Państwu opłaci. Obiecuję.

Pracodawca

Skuteczne prowadzenia przedsiębiorstwa wymaga od pracodawcy elastycznego dostosowania się do wciąż zmieniającej się sytuacji gospodarczej. Nie raz łączy się to z nieprzyjemną, lecz konieczną redukcją personelu. Z czasem konieczna jest także restrukturyzacja wynagrodzeń i stosunków pracy. Jednak takie przedsięwzięcia nie pokrywają się z oczekiwaniami pracowników, dla których stabilne miejsce pracy i regularnie wypłacane wynagrodzenie są najważniejsze. Powstanie konfliktów jest więc tylko kwestią czasu. 

Na szczęście pracodawcy nie są osamotnieni z tego typu problemami i niepewnościami. Oferując profesjonalne doradztwo i wsparcie prawne, pomagam pracodawcom w bezproblemowym wypełnianiu ich ustawowych obowiązków. Tym samym przedsiębiorcy mogą skupić swoją uwagę na swoim biznesie, bez obawy, że przepisy i terminy narzucane przez prawo pracy nie zostaną dotrzymane. Kompetentnie wspieram firmy również w codziennych kwestiach prawnych jak np. przygotowanie umów o pracę lub inne ustalenia dokonane z pracownikami.

Rada zakładowa

Zadania rady zakładowej są bardzo różnorodne i określone w ustawie o ustroju zakładów pracy (Betriebsverfassungsgesetz). Ogólnie można stwierdzić, że zadaniem rady zakładowej jest przede wszystkim pilnowanie, aby pracodawca przestrzegał obowiązujących w danym zakładzie ustaleń i przepisów (np. dotyczące czasu pracy, prawa do urlopu wypoczynkowego). Jednym z najważniejszych zadań jest ponadto ochrona i stabilizacja miejsc pracy. A więc jest to organ, który działa na rzecz pracowników, chroniąc ich potrzeby oraz interesy. Nic dziwnego zatem, że wielu pracodawców stara się różnymi metodami zapobiec powstania nowej rady zakładowej lub rozwiązać już istniejącą w przedsiębiorstwie.

Tym bardziej powinno się mieć u swojego boku specjalistę, który doskonale zna wszystkie sztuczki i manipulacje, jakimi posługują się pracodawcy. Jako specjalista prawa pracy wspieram rady zakładowe przy tworzeniu ustaleń i regulacji w danej firmie. Ponadto pomogę radzie, w pełni wykorzystać jej ustawowo przyznane prawo do współdecydowania i współdziałania. Wspólnie ustanowimy potrzeby pracowników i przygotujemy odpowiednie wnioski. Oczywiście będę Państwa kompetentnie reprezentować zarówno przed sądem, jak i na drodze pozasądowej. Dobrze wiedzieć, że doświadczony prawnik zapewni harmonijną współpracę między pracodawcą a radą zakładową i tym samym zapewni dobrą atmosferę w zakładzie pracy. 

Przewiń do góry